5 steg till en bättre hemsida med en webbyrå

För att en hemsida ska vara riktigt bra behöver den vara både snabb, funktionell och snygg. Har man rätt kunskaper kan man förmodligen fixa en hel del på egen hand och i annat fall kan man istället ta hjälp av en webbyrå. Oavsett får en bättre hemsida fler besökare och chansen är stor att man ökar sin försäljning eller skaffar sig nya kunder, så det kan vara väl värt att investera både tid och pengar.

Gör den funktionell och användarvänlig

På en funktionell och användarvänlig hemsida ska besökaren snabbt och enkelt kunna hitta det han eller hon letar efter. Menyerna bör vara enkla att använda och inte innehålla allt för många underkategorier, eftersom det i många fall kan uppfattas som rörigt snarare än organiserat. Se även till att annan information, så som kontaktuppgifter, är lätta att hitta. read more